Informasjon om kjøp og bruk av e-postkonto hos Dr Linux

Her finner du litt informasjon om betingelser og bruk av e-postkonto. Hvis du ikke finner svar på noe du lurer på, så kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Pengene tilbake garanti

Vi tror du blir så fornøyd med e-postkontoen, så vi gir deg pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd innen 30 dager etter opprettelse av tjenesten. Dette dekker ikke evt. domenenavn vi har registrert for deg.

Hva betyr det at e-posten filtréres på serveren?
Hvis du ofte mottar e-post fra de samme kontaktene, som f.eks. faste kunder eller leverandører, så kan det være hensiktsmessig å sortere disse i egne mapper. Du kan gjøre dette automatisk ved sette opp filtere som sorterer ny e-post automatisk til de rette mappene, ut i fra avsenderens e-postadresse.

De fleste e-postprogrammer har støtte for dette, men bakdelen er at filteret kun gjelder for programmet det er satt opp i. Dvs. at hvis du setter filteret opp i f.eks. Outlook, så vil det ikke gjelde hvis du leser e-posten fra webmail eller mobiltelefon. Samme problemstilling gjelder hvis man setter opp filteret i Outlook på kontoret, så vil det ikke virke i Outlook hjemme, siden filteret kun er aktivt lokalt på maskinen det ble satt opp på.

Vår server støtter en teknologi for filtréring som kalles Sieve. Her blir filterne kjørende sentralt på vår server, slik at du kun trenger sette de opp én gang. De vil altså være aktive uansett fra hvilken maskin eller mobiltelefon du leser e-posten!

Hvordan setter jeg opp filtere, og hva kan de gjøre?

Du setter opp filtere ved å logge deg inn på vår Webmail. Under "Personlige innstillinger" kan du opprette mapper og sette opp filtere.

En filterregel kan søke i emnefelt, mottaker- og avsenderadresse, eller i meldingskroppen etter tekst du definerer. Ved treff så kan meldingen lagres i en bestemt mappe, slettes, videresendes eller avvises.

Du kan også sette opp "out-of-office" meldinger, som blir sendt ved ferie, sykdom e.l.

Hvordan fungerer kalenderen?
Ved kjøp av en e-postkonto så følger en gratis kalender med på kjøpet. Kalenderen bruker CalDAV protokollen, som støttes av bla. iPhone, iPad, iCal, Thunderbird Lightning, Evolution, Kontact og flere andre program. Outlook støtter den med tillegget iCal4OL. Det finnes også flere kalendere for Android som bruker CalDAV.

Ved å legge inn adressen til din kalender på PC (gjerne både hjemme og på jobb) og på mobiltelefonen, så kan du synkronisere oppgaver og avtaler i mellom disse.

E-post jeg leser hjemmefra, kan ikke leses fra jobben eller webmail. Hva er galt?

Du har satt opp e-postkontoen hjemme som POP3. Maskinen vil da laste e-posten ned lokalt, for så å slette den fra serveren. Vi anbefaler at du setter opp kontoen som IMAP på alle maskiner. Mobiltelefoner bør også settes opp med dette. E-posten blir da lagret sentralt på vår server, slik at den alltid er tilgjengelig. Vår Webmail benytter IMAP.

Hvordan kan jeg slippe å bytte utgående (SMTP) server hver gang mobil eller lap-top er i nytt nett?
Sett opp maskinen eller mobilen med mail.drlinux.no som SMTP server. Benytt port 587 og samme brukernavn og passord som for e-postkontoen.

Støttes kryptert overføring?

Ja, TLS/SSL støttes for POP3, IMAP og SMTP. Det anbefales at du benytter dette, slik at brukernavn og passord ikke sendes i klartekst. Dette er spesielt viktig når du benytter åpne trådløse nettverk.